Ingrid HAMRELL MÅRTENSSON
Sweden

Also known as: HM

Name Ingrid HAMRELL MÅRTENSSON
Lived & Active In Gotland

Ingrid Hamrell Mårtensson är målare, tecknare, grafiker.

Medlem av K.R.O. och av Grafikgruppen i Visby.
Studier för Otte Sköld och vid Konstakademin, Stockholm.
Studieresor till Frankrike och Spanien.
Många utsmyckningsuppdrag på Gotland
”Mina motiv hämtar jag mest ur min gotländska närmiljö”

Representerad.
Gotlands Kommuns samlingar och Statens Konstråd

Stipendier.
Sveriges BildkonstnärsfondUtställningar
Separata utställningar på Gotland och i Östersund
Samlingsutställningar bland annat i Stockholm och Simrishamn.

Verksamhet på 2000-talet.
Utställning M/S Visby 2001. Samlingsutställning Konstmuseet. Visby 2002 Separatutställning, Galleriföreningen, Visby 2004
Månadens grafiker Konstmuseet, Visby.2005 Samlingsutställning i Torun, Polen 2005 Samlingsutställning med K.A.I.P.2006.
Deltagare i ”Gotland Öppen ateljé” 2005, 2006.
2007- Månadens grafiker Konstmuséet Visby 2007

Source: http://www.hamrell-martensson.se/