Ingrid ROTH
1958, Sweden

Name Ingrid ROTH
Birth 1958

Ingrid Roth was born in 1958 and currently lives in the north of Sweden. She is both an educated artist and expressive art therapist and has been represented at numerous galleries, artshops and companies all over Sweden and in the rest of Scandinavia.

“Creating art for me is to open up my heart”. What gives me the most inspiration is the daily life around me - family, friends, nature, memories from my travels and time I have spent in other countries.

Besides creating her own art, Ingrid is also engaged at the Swedish Education for Expressive Art Therapists.

Exibitions

Café Globen Östersund 1990
Lilla Paris Östersund 1992
Hårkonst Östersund 1993
Kvinnor Kan Östersund 1994
Tingshuset Östersund 1994
Folkets Hus Östersund 1995
Tingshuset Östersund 1995
”Julia” Stockholm 2000
Mollbrinks Konst Uppsala 2000
Mollbrinks Konst Uppsala 2001
Mollbrinks Konst Uppsala 2002
Galleri Renee’s Östersund 2002
Mollbrinks Konst Kungshmn 2002
Torrön Västervik 2002
Galleri Blomlunds Gävle 2002
Galleri Renée\\\'s Östersund 2002
Galleri Renée\\\'sÖstersund 2003
Persåsen Jämtland 2004
Biskops Arnö 2004
Mollbrinks Konst Uppsala 2005
Mollbrinks Konst Kungshamn 2005
Galleri Karlenström Göteborg 2006
Galleri Karlenström Borås 2006
Mollbrinks Konst 2007

Summer 1999: 8 weeks travelling exibitions Härnösands Stift Nälden, Klövsjö, Gålsjö Bruk and Torps Churches.

SWE:
Bosatt i Jämtland och har under de senaste tretton åren varit verksam som både Bildkonstnär och Terapeut i Uttryckande Konst (Expressive Arts).
Som Uttryckande Konstterapeut arbetar jag med människors inre bilder i en psykoterapeutisk form.

Ett gammalt ordspråk lyder: ”En bild säger mer än tusen ord”. Det innebär att när vi skapar eller drömmer så är det vårt inre som talar till oss. Om vi övar oss på att tolka våra inre uttryck så kommer vi att förstå mera av oss själva. Det gäller inte bara de bilder som vi själva skapar utan all konst vi omger oss av. Det kan vara en stor hjälp att gå vidare i livet.

UtbildningÖstersunds Konstskola 1990-92
Svenska ins. För Uttryckande Konst
(Exressive Arts AB) Stockholm 1992-95
Kurser i Serigrafi, Photoshop ,Pagemaker
och Webdesign
Representerad:
Jämlands Läns Landsting - Härnösand Stift
Olika Privata företag i länet, övriga Sverige, Norden och Japan
Separatutställningar
Kvinnor Kan 1994
Tingshuset 1994
Folkets Hus 1995
Tingshuset 1995
Julia Stockholm 2000
Mollbrinks Konst Uppsala 2000
Galleri Reneé Östersund 2001
Mollbrinks Konst Uppsala 2002
Mollbrinks Konst Kungshamn 2002
Galleri Reneé Östersund 2002
Torrön Västervik 2002
Galleri Blomlunds Gävle 2002
Galleri Renée 2003
Persåsen Jämtland 2004
Mollbrinks Konst - 2005
Galleri Karlenström Gbg 2006
Karlenström Borås 2006
Mollbrinks Konst 2007
Daagarsson-gården Bollnäs 2007

Vandringsutställningar
Sommaren 1999 8veckor
Härnösands Stift Nälden,Klövsjö, Gålsjö Bruk och Torps Kyrka

Source: http://www.ingridroth.se/Om%20Ingrid.htm