Isabella WRANGEL
1911–1975, France/Sweden

Also known as: Von Brehmer

Name Isabella, Anna WRANGEL
Birth 1911, 23/1, France
Died 1975, Sweden
Lived & Active In Sweden

Isabella Wrangel studerade vid Konsthögkolan, företog studieresor till Frankrike, Holland och Danmark. Hon har målat landskap, stilleben interiörer. Hon har även arbetat abstrakt.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Malmö Rådhus och i Washington USA.

Source: Internet