Isabella WRANGEL

1911–1975, France/Sweden

Also known as: Von Brehmer

Name Isabella, Anna WRANGEL
Birth 1911, 23/1, France
Died 1975, Sweden
Lived & Active In Sweden

Isabella Wrangel studerade vid Konsthögkolan, företog studieresor till Frankrike, Holland och Danmark. Hon har målat landskap, stilleben interiörer. Hon har även arbetat abstrakt.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Malmö Rådhus och i Washington USA.

Source: Internet

Composition by Isabella WRANGEL

Composition (-54)

Price SEK 1,300 (€152)
Estimated SEK 2,000
Komposition Ii by Isabella WRANGEL

Komposition Ii (-57)

Price SEK 2,700 (€301)
Estimated SEK 3,000

Komposition Ii (1957)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 4,000–6,000
Stilleben Med Frukter Och Skål by Isabella WRANGEL

Stilleben Med Frukter Och Skål

Price SEK 1,200 (€115)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy