Ivan HUMBLA
1888–1962, Sweden

Name Per, Ivan, HUMBLA
Birth 1888, Sweden
Died 1962, Sweden

Ivan Humble studied at Valand Painting School, for Carl Wilhelmson. He made trips to Paris and studied there for, among other things, the Académie de la Palette. In addition, he trained as etched. He has painted the landscape and animal motifs, figurative and still life motifs. Represented: National Museum, King\'s collection, Norrköping, Linköping, Sweden, Halmstad.

Ivan Humbla studerade vid Valands Målarskola, för Carl Wilhelmson. Han företog resor till Paris och studerade där vid, bland annat, Académie de la Palette. Därtill utbildade han sig som etsade. Han har målat landskap och djurmotiv, figurmotiv och stilleben.

Separatutställningar:
Stockholm, Hälsingborg, Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Örebro, Gävle och Eksjö.

Samlingsutställningar:
Sveriges Allmänna konstförening, Hallands konstförening och Östgöta Konstförening, Svensk konst, på Valand-Chalmers i Göteborg, samt The Print Makers Exhibition i Los Angeles.

Representerad:
Nationalmuseum, H. M. Konungens samling, Norrköping, Linköping, Halmstad.