Jörgen ZETTERQUIST
1928, Sweden

Name Lars, Jörgen, ZETTERQUIST
Birth 1928, Sweden

Jörgen Zetterquist studerade vid Slöjdföreningens skola och vid Valands Konsthögskola i Göteborg. Han är bror till konstnären Olle Zetterquist. De båda bröderna har haft flera gemensamma utställningar.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Hudiksvall, Statens Konstråd, Borås Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad, Göteborgs och Stockholms Stads samlingar, samt Kommuner, Lansting och privata samlingar.

Source: Internet