Jahn EKENÆS

1847–1920, Norway

Name Jahn EKENÆS
Birth 1847, Norway
Died 1920, Norway

Jahn Ekenæs studerte i München i to år fra 1872 og oppholdt seg i byen frem til 1894. Han var opptatt av samtidige genremalere som Frantz von Defreggers, med sine populære gjengivelser fra tysk folkeliv. Ekenæs kom selv til å hente sine motiver fra sitt eget kjente miljø i Norge. \"Ekenæs utenom hovedstrømmen av norske malere og fortsatte tradisjonen fra Tidemand og Sundt-Hansen. ... Jahn Ekenæs oppnådde etter hvert stor popularitet i Tyskland og fikk flere medaljer på utstillinger der.\" Heggtveit side 110

Source: www.blomqvist.no

Fiskere På Stranden by Jahn EKENÆS

Fiskere På Stranden (1912)

Price SEK 175,000 (€20,892)
Estimated SEK 250,000–300,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy