Jan ANDERSSON
1955, Sweden

Name Jan ANDERSSON
Birth 1955, Sweden

Andersson, Jan. Born in Skövde, Sweden.

SWE:
Utbildad först på estetisk folkhögskola (76-78) och senare fördjupade studier under fyra år på Hellidens Grafikskola i Tidaholm i litografiskt handtryck från sten och plåt (86-91). Utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm på instutitionen för bildpedagogik (92-95). Jans bildvärld sträcker sig från naturalistisk till en inre och abstrakt värld. Han arbetar i ett brett perspektiv med olika tekninker som olja, akrylcollage, akvarell, monotypi och det litografiska handtrycket från sten, plåt och plast.