Jan BRAUNER

1931, Sweden

Name Jan BRAUNER
Birth 1931, Sweden

Jan Brauner studerade vid Konstfackskolan och Konstakademien i Stockholm. Teckningslärare och lärare vid Konsthögskolan. Prefekt vid Valands Konsthögskola.

Separatutställningar:
Galleri Helle Knudsen, Aalborg, Stockholm, Göteborg, Gotlands Konstmuseum, Borås, Helsingborg, Karlskoga, London.

Representerad:
Moderna Museet Stockholm. Göteborgs Konstmuseum. Malmö, Dalarnas och Gotlands Konstmuseum. Statens Konstråd.

Unik Tulpan by Jan BRAUNER

Unik Tulpan

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy