Jan EWEMO
1938, Sweden

Name Jan, Eric EWEMO
Birth 1938, Sweden

Jan Ewemo studied at Konstfackskolan in Sweden. He has had thirty own exhibitions, as well as numerous group exhibitions in Sweden. Several public works.

Jan Ewemo studerade på Konstfackskolan. Han har haft ett trettiotal egna utställningar, samt ett flertal samlingsutställningar i Sverige.
Flera offentliga utsmyckningar.

Representerad:
I Stockholm, Malmö Museum, H.M.K. och andra Läns och Stadsmuséer. Statens Konstråd.