Jan VOSS
1936, Germany

Name Jan VOSS
Birth 1936, Germany

I tiden 1956-1960 studerede Jan Voss på Kunstakademiet i München.
I 1966/67 er han gæstelærer på Kunstakademiet i Hamborg. 5 år senere bliver nogle af Voss’ kunstværker præsenteret i Kunsthalle Kiel. Senere samme år finder kunstnerens meget omtalte separat-udstilling på Art Cologne. Han underviser som professor på École Nationale Superieure des Beaux-Arts i Paris i årene 1987-1992.

Det gennemgående tema i hans maleri er egentlig det ”ordnede”, men befinder sig samtidig i den sammensatte situations kaos af konstant bevægelse. Voss eksperimenterer med diverse teknikker og materialer. Der er både malerier med kraftige, intense farver samt malerier med en mere rolig, fortællende virkning, som snarere minder om tegninger. Her overfor står papirreliefferne – collager lavet af akvarelbemalede, iturevne papirstykker. Hvad enten det er lærred, træ- og papirrelief eller akvarel, er det fælles træk ophobningen af forskellige farve- og formelementer, som griber ind i hinanden, skærer sig gennem hinanden og forbindes med hinanden gennem linier, tegn og fragmenter af tegn. Voss anvender i første omgang dette formsprog på det todimensionale billede. Senere, i 80’erne, også på det tredimensionale værk. Herefter kan alt, hvad der er ”billedskabende” bruges: krølle, folde, rive, save, slå søm i og lime. Voss søger den stadige forandring, men trods det nye billedudtryk og brug af materialer er han stadig ikke til at forveksle.

Kunstneren Jan Voss, som har boet og arbejdet i Paris siden 1960, anses her for en af samtidens mest fremragende kunstnerpersonligheder og hans værker er udstillet på førende gallerier og repræsenteret på permanente samlinger i museer verden over.


Galerie Birch har udstillet Voss på separatudstillinger i årene 1965-69-70-76-81-2008 og derudover adskillige blandede udstillinger.


Selected exhibitions
Biennalen i Paris
Musée d´art Moderne, Paris
Seibu, Tokyo
Lefebre Gallery, New York
Nippon Gallery, Tokyo
Documenta IV, Kasel
Musée des beaux-arts, Lille
Tübingen, Berlin
Galleria Nazionale d´Arte Moderna, Rom
Galerie Maeght, Barcelona
Die Galerie, Frankfurt
Art Forum Ute Barth, Zürich

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn

Source: http://www.galeriebirch.com

In the years 1956-1960 Jan Voss studies at the Academy of art in Munich.

In 1966/67, he is a guest teacher at the Academy of Art in Hamburg. Five years later, some of Voss´ artworks are presented in “Kunsthalle”, Kiel and the same year the artist's highly mentioned solo exhibition at Art Cologne takes place.
From 1987-1992 he teaches as a professor at “École Nationale Supérieure des Beaux-Arts” in Paris.

The common theme in his paintings can be characterized as “the organized”. And yet we also find complex situations of chaos and constant movement. Voss experiments with diverse techniques and materials, producing paintings with powerful intense colours and others with more calm effects almost resembling drawings. In the latter part of his oeuvre, we find the paper-relief, consisting of collages made from watercoloured fragments of paper, torn to pieces. Whether on canvas, wood, paper relief or watercolour, the common feature is the buildup of different colors and shapes, which interact and merge with one another. Voss uses this form of language first and foremost in his two-dimensional paintings. In the 1980's he uses the same technique in his three-dimensional artwork. From this period onwards, he makes use of a variety of techniques: creasing, folding, tearing, sawing and glueing - Voss seeks the constant change. Despite new picturesque materials, he is still not to be confused with anybody else.

The artist Jan Voss, who has lived and worked in Paris since 1960, is considered one of the most outstanding contemporary artistic personalities. His artwork is exhibited in leading galleries and represented in permanent collections in museums worldwide.

Galerie Birch has exhibited Jan Voss in solo shows 1965-69-70-76-81-2008 as well as numerous mixed exhibitions.


Selected exhibitions
The Biennale in Paris
Musée d´art Moderne, Paris
Seibu, Tokyo
Lefebre Gallery, New York
Nippon Gallery, Tokyo
Documenta IV, Cassel
Musée des beaux-arts, Lille
Tübingen, Berlin
Galleria Nazionale d´Arte Moderna, Rome
Galerie Maeght, Barcelone
Die Galerie, Frankfurt
Art Forum Ute Barth, Zürich

Represented at the following Danish Museums
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn

Source: http://www.galeriebirch.com