Jean Eric REHN

1717–1793, Sweden

Name Jean Eric REHN
Birth 1717, Sweden
Died 1793, Sweden

Jean Eric Rehn studerade vid Ritarakademien. Han företog studieresor till Frankrike och Italien. Efter återkomsten till Sverige 1745 var han verksam på flera områden. Han blev anställd vid manufakturkontoret, som bistod manufakturer med ekonomiska bidrag, förlagor och ritningar. Kontoret hade sina lokaler i Slottet. Han ritade Väsby och Österby slott i Uppland, målade kartonger till gobelänger, ritade möbler åt Haupt och verkade dessutom som hovintendent och lärare vid Konstakademien. Efter överintendenten Carl Hårlemans död 1753 ökade hans inflytande på Slottetsinredningarna. Hertig Carls våning inreddes 1753–1754. Det rum som i dag kallas prins Bertilsmatsal, var hertigens sängkammare. Två ritningsblad, som han gjort visar rokokoinredningar. Som karikatyrist var han, näst Johan Tobias Sergel, sin tids kvickaste i vårt land.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Landskap med ruiner.

Utsikt Från Söder Mot Stockholm Med Riddarholms Och Katarina Kyrka I Fonden by Jean Eric REHN

Utsikt Från Söder Mot Stockholm Med Riddarholms Och Katarina Kyrka I Fonden

Price SEK 13,000 (€1,243)
Estimated SEK 8,000–10,000
Sittande Man Med Pipa I Landskap by Jean Eric REHN

Sittande Man Med Pipa I Landskap

Price SEK 8,500 (€813)
Estimated SEK 6,000–8,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy