Jean-Pierre PINCEMIN

1944–2005, France

Name Jean-Pierre PINCEMIN
Birth 1944, France
Died 2005

Billedkunstner, skulptør og gravør

Uddannelse
Autodidakt

Biografi
Pincemin gik ikke på kunstskole eller gymnasium og lige efter at være færdig på skolen, arbejdede han ved samlebåndet på Renault fabrikken. Han brugte sin fritid til at gå på Louvre, hvor han opdagede billedkunstens store mestre. Lidt senere vil teknisk træning føre ham til at arbejde i den mekaniske præcisions industri og efter nogle afstikkere, begyndte han fra 60´erne at dedikere sin tid til at male, gravering og skulptere. I 1969 organiserede han sammen med Claude Viallat en udstilling på ”The Special School of Architecture” i Paris, - kunstnerne der tog del i udstillingen, blev senere hen kernen i Support/Surface-gruppen, men Jean-Pierre Pincemin tog ikke del i kammeraternes succes, men gik i sin egen retning hvor klassicisme var det endelige mål.
Hans malearbejde er en slags sofistikeret forkromning, organiseret af en streng konstruktion og gør ham til en usammenlignelig kunstner – Fransk traditionel overleveret upersonlig, streng afmattet udtryksform og en følelse af, at være udvalgt. En intellektuel sensualitet! I 1986, efter forskellige indflydelser, ændrede han sin måde og male på og udformningen af plads og vi ser nu ekspressionistiske konstruktioner der leder til principperne for figurativ maling. Jean-Pierre Pincemin brugte nu tiden på at skulptere, gravere, design og som kunstnerisk lærer.

Udvalgte udstillinger
Rétrospective, Musée municipal, Saint-Paul-de-Vence
Galerie Lampart, Zürich
Galerie Kamakura, Tokyo, Japan
Charles Cowles Gallery, New-York
Galerie Denise Cadé, New-York
Centre d’Art contemporain, Orléans
FIAC, Paris
Galerie Lucette Herzog, Paris
« Sculptures et peintures récentes », Galerie Montenay, Paris
Galerie Yamaguchi, Osaka, Japan
« Peintures, sculptures récentes », Galerie Christine Debras, Bruxelles
Galerie Yamaguchi, Osaka, Japan
Musée des Beaux-Arts de Chambéry
Taiwan Museum
Fondation Coprim, Paris
Expositions de Groupe, Choix
Salon de la jeune sculpture, jardins du Palais-Royal, Paris
Fondation Gulbenkian, Porto – Musée de Montréal, Canada – Musée d’Oslo, Norge
Louisiana Museum, Danmark
« Métaphysique du quotidien », Bologne, Italien
« Twelve contemporary French artists”, Albright Knox Art Gallery, Buffalo
Akademie für Bildende Kunst, Trèves, Tyskland
« L’art en France, un siècle d’inventions », Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moskva ; Musée de l’Hermitage, Leningrad
« Supports-Surfaces », Musée d’Art, Tel-Aviv, Israel
« Supports-Surfaces », Musée du Jeu de Paume, Paris
Art Paris
Palais des Arts de Guandong, Canton, Kina
Institut français de Bakou, Azerbaidjan
Institut français de Tbilissi, Georgien

Source: http://www.galeriebirch.com

Painter, sculptor, engraver

Biography
Pincemin didn´t attend neither art school nor college and just after school he works on the assembly line at the Renault factory. He uses his spare time of freedom to attend the Louvre where he discovers the masters of painting. A little later, a technical training will lead him to work as turner in the mechanical engineering industry of precision, and then after some other wanders, as from the sixties, he gets devoted to painting, engraving and the sculpture. In 1969, he organizes with Claude Viallat an exposure to the Special School of Architecture in Paris. The artists taking part in this exposure will be the core of the Support/Surface group. Noticed as of his first exposures in Paris, Jean-Pierre Pincemin will not take part in the success of his comrades; he will take a route rather where the classicism (generic term) was the indicated goal.
His works of painting is of a sophisticated chromatist organized by a rigorous construction and made him an inimitable artist - French tradition obliges - impersonality, austerity, expression and feeling selected. A cerebral sensuality! In 1986, by various influences, he will modify his manner of painting and its design of space. We will have then to make with constructions expressionists and imaginative to lead to principles who are those of figurative painting. Jean-Pierre Pincemin, will devote himself to the sculpture, engraving, the design and artistic teaching.

Selected exhibitions
Rétrospective, Musée municipal, Saint-Paul-de-Vence
Galerie Lampart, Zürich
Galerie Kamakura, Tokyo, Japan
Charles Cowles Gallery, New-York
Galerie Denise Cadé, New-York
Centre d’Art contemporain, Orléans
FIAC, Paris
Galerie Lucette Herzog, Paris
« Sculptures et peintures récentes », Galerie Montenay, Paris
Galerie Yamaguchi, Osaka, Japan
« Peintures, sculptures récentes », Galerie Christine Debras, Brussels
Galerie Yamaguchi, Osaka, Japan
Musée des Beaux-Arts de Chambéry
Taiwan Museum
Fondation Coprim, Paris
Expositions de Groupe, Choix
Salon de la jeune sculpture, jardins du Palais-Royal, Paris
Fondation Gulbenkian, Porto – Musée de Montréal, Canada – Musée d’Oslo, Norway
Louisiana Museum, Denmark
« Métaphysique du quotidien », Bologne, Italiy
« Twelve contemporary French artists”, Albright Knox Art Gallery, Buffalo
Akademie für Bildende Kunst, Trèves, Allemagne
« L’art en France, un siècle d’inventions », Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscow ; Musée de l’Hermitage, Leningrad
« Supports-Surfaces », Musée d’Art, Tel-Aviv, Israel
« Supports-Surfaces », Musée du Jeu de Paume, Paris
Art Paris
Palais des Arts de Guandong, Canton, China
Institut français de Bakou, Azerbaidjan
Institut français de Tbilissi, Georgia

Source: http://www.galeriebirch.com

Composition by Jean-Pierre PINCEMIN

Composition (1987)

Price EUR 2,300
Estimated EUR 1,000–1,500
Untitled by Jean-Pierre PINCEMIN

Untitled (1981)

Price SEK 120,000 (€13,033)
Estimated SEK 30,000–40,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy