Jean METZINGER

1883–1956, France

Name Jean METZINGER
Birth 1883, 24/6, France
Died 1956, France

Jean Metzinger:

Selected Exhibitions:

1953 Arts Club of Chicago.

1932 Hanover Gallery. London, UK.

1930 Leicester Galleries. London, UK.

1916 Montross Gallery. New York, NY.

1913 Salon d\\\'Automne. Paris, France.

1913 Der Sturm Gallery. Berlin, Germany.

1913 Galerie Berthe Weill. Paris, France.

1912 Galerie de la Boétie. Paris, France.

1911 Salle 41. Salon des Indépendants. Paris, France.

1911 Salon d\\\'Automne. Paris, France.

1910 Salon des Indépendants. Paris, France.

Den franske målaren och grafikern Jean Metzinger var en av de första kubisterna inom konsten. Noga räknat var han den tredje, efter Pablo Picasso och Georges Braque. Från att ha varit en hängiven neoimpressionist de första åren på förra seklet, övergick Metzinger efter några år till kubismen. Han var en briljant teoretiker med vetenskaplig läggning och skrev, tillsammans med Albert Gleizes, den första boken om kubismen, klassikern Le Cubisme från 1912. Begreppet kubism kommer, som så ofta, från konstkritiken. Det var Louis Vauxcelles som angående Braques målningar från 1908 beskrev dem som komponerade av kuber, senare som bizarreries cubiques.
Kubismens träd hade flera grenar, men den gemensamma nämnaren var att abstraktionerna utgick från den synliga världen, inspirationen återfanns hos naturen, dock inte alltid med matematiska perspektiv eller realistisk kolorit.
Jean Metzinger hade ett stort inflytande på de få svenska målare som delvis kan räknas som kubister; Georg Pauli, John Sten och Karl Isakson. Pauli var dessutom ägare till flera verk av Metzinger och lät avbilda dem i sin avantgardeskrift \"Flamman\", vilken utkom 1917-21.
Metzingers mosaikartade måleri från 1910-talet efterträddes på 20-talet av en mjukare och bredare stil. Tjugo år senare återknöt han i sina klara och fasta kompositioner snarast till sina tidigare verk.
Man har sagt att Jean Metzingers konst är sträng, sober och smakfull.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Paysage Aux Trois Meules De Foin by Jean METZINGER

Paysage Aux Trois Meules De Foin (Executed in 1922)

Price SEK 310,000 (€34,255)
Estimated SEK 300,000–350,000
Homme Assis Devant La Table by Jean METZINGER

Homme Assis Devant La Table (1919)

Price SEK 225,000 (€24,300)
Estimated SEK 250,000–300,000
Nature Morte by Jean METZINGER

Nature Morte (1921)

Price SEK 300,000 (€28,037)
Estimated SEK 200,000–250,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy