Jean ROSENGREN
1894–1965, Sweden

Name Jean, Waldemar ROSENGREN
Birth 1894, Sweden
Died 1965

Jean Rosengren var autodidakt utbildade sig på egen hand men ägnade sig åt vissa studier i Danmark. Han målade huvudsakligen landskap med skånska motiv, som kustbilder med hus och båtar, skogsinteriörer.