Jerome ZETTERQUIST

1898–1968, Sweden

Name Jerome, Lars Karl ZETTERQUIST
Birth 1898, 15/11, Sweden
Died 1968

Jerome Zetterquist studied with Carl Wilhelmson of Sweden, but also undertook trips to Africa and France. He has painted figurative compositions, and romantic landscapes in muted tones. He was married to artist Marta Zetterquist.

Jerome Zetterquist studerade för Carl Wilhelmson, men företog också resor till Afrika och Frankrike. Han har målat figurkompositioner, samt romantiska landskap i dova toner. Han var make till konstnären Märta Zetterquist.

Offentlig utsmyckning:
Kyrkorestaureringar, dekorationer i Karlstads krematorium och Likenäs tingshus.

Utställningen:
Efter kolonin, Rackstadmuséet 2008.

Representerad:
Karlstad Museum.

Gårdsmotiv by Jerome ZETTERQUIST

Gårdsmotiv

Price SEK 1,000 (€98)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy