Johan Christian DAHL
1788–1857, Norway/Germany

Name Johan Christian DAHL
Birth 1788, Norway
Died 1857, Germany

Johan Christian Dahl hadde stor interesse for våre eldste kulturminner, både for deres bevaring og for den betydningen de hadde for vår nasjonale selvforståelse. I et brev til Andreas Faye, datert 11. juni 1835, skrev Dahl blant annet: \\\"Siden min Reise 1826 ere mange af disse Ting Forsvundne, jeg tror meer af letsindighed og uvidenhed enn nogen anden Grund.\\\" Bautasteinen i fjordlandskapet gir motivet en historisk karakter og viser at her har mennesker levet og virket i uminnelige tider. I Dahls nasjonalt begeistrede samtid, ble bautasteinen et symbol for nasjonens identitet og eldgamle historie. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring ble stiftet i 1844 etter initiativ av blant annet Dahl.

Source: www.blomqvist.no

Labro Fors, Telemark by Johan Christian DAHL

Labro Fors, Telemark

Price SEK 6,000 (€660)
Estimated SEK 8,000
Fjordlandskap Med Bauta by Johan Christian DAHL

Fjordlandskap Med Bauta (1837)

Price NOK 180,000 (€21,488)
Estimated NOK 250,000–300,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy