Johan Erik ‘Lim-Johan’ OLSSON

1865–1944, Sweden

Name Johan Erik, Lim-Johan ‘Lim-Johan’ OLSSON
Birth 1865, Sweden
Died 1944

Johan Erik "Lim-Johan" Olssons konst upptäcktes av en tillfällighet av dr Philibert Humbla, länsintendent på Gävle museum. Denne bad författaren Hans Lidman i Edsbyn att försöka spåra så många av Lim-Johans målningar som möjligt inför en utställning. Det är till största delen Hans Lidmans förtjänst att en liten del av Lim-Johans målningar har bevarats. Han började gå från gård till gård för att samla ihop Lim-Johans tavlor till den planerade utställningen. Denna ägde rum i Edsbyn i anslutning till Ovanåkersdagarna i mars 1948. Där presenterades ett sjuttiotal målningar av olika hälsingekonstnärer, bland andra Lim-Johan, vars målningar fick ett eget litet kabinett i kommunalfullmäktiges lokaler. De andra målarna var måttligt roade av att ställa ut gemensamt med verk av den säregne målaren Lim-Johan.
Ryktet om utställningen lockade många människor till lokalen för att de skulle få sig en lustig stund. Men när dr Humbla besökte utställningen och dessutom höll ett entusiastiskt föredrag om Lim-Johans konst tystnade skrattet. Berömmelsen spred sig och redan året efter ordnades en stor minnesutställning i Stockholm.
Lim-Johan var autodidakt och betraktas idag som en av våra främsta naivister. Han var bosatt i byn Kyan i Hälsingland där han försörjde sig som dagsverkare, laggkärlstillverkare och inte minst fotograf. Hans släkt kom från Lima i Dalarna, därav (ök)namnet. Fram till 1920-talet målade han fantasifulla landskap med människor och djur i ett närmast exotiskt manér.
Han levde helt i sin egen värld och så småningom valde han att leva ett enstöringsliv i stället för att ständigt häcklas som hela bygdens byfåne. Han låste sin stugdörr, drog för gardinerna och började måla för att fly en vrång och smärtsam värld. Han levde helt i sin fantasi och gav form åt sina känslor och intryck med oljefärg på stora pappskivor.
Lim-Johan var en stilig ung man som blev en ståtlig och urstark äldre herre. Men sviterna av en allvarlig scharlakansfeber skulle forma hans liv, han hämtade sig aldrig helt. Han var en väldig arbetare och på Ulleråkers sjukhus, där han vistades några oroliga år, sades det att man aldrig haft en så skicklig karl med lie och redskap.
De jättelika nyporna tvingade penseln att återge de romantiska synerna från Arkadien där vilda och tama djur umgicks i all vänskaplighet i slottens fantastiska djungelparker precis som de vistades i Lim-Johans rika fantasi.
Tack vare Hans Lidmans insatser blev Lim-Johan en sensation i konstvärlden och tack vare hans ömsinta biografi känner vi också konstnärens gripande levnadsöde.
Från utedassen och bondgårdarna i Hälsingland har hans tavlor kommit att hänga i strålkastarljuset på museer och konsthallar.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

älg Och Stövare by Johan Erik ‘Lim-Johan’ OLSSON

älg Och Stövare

Price SEK 612,500 (€62,506) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 150,000–175,000
Fiskelycka by Johan Erik ‘Lim-Johan’ OLSSON

Fiskelycka

Price SEK 379,750 (€38,753) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 350,000–400,000
Herdestund I Trädgården by Johan Erik ‘Lim-Johan’ OLSSON

Herdestund I Trädgården (1920-1925)

Price SEK 360,000 (€35,352)
Estimated SEK 250,000–300,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy