Johan Fredrik ECKERSBERG

1822–1870, Norway

Name Johan Fredrik ECKERSBERG
Birth 1822, Norway
Died 1870, Norway

Eckersberg var først elev av Johannes Flintoe i Christiania, senere fikk han korreksjon av H.F. Gude. Eckersberg var også en tid i Düsseldorf elev hos J.W. Schirmer. På grunn av sin helse ble Eckersberg boende i Norge og ikke i Tyskland som de aller fleste andre norske kunstnere. I 1859 startet han malerskole i Lille Grensen. Dette ble sett på som en viktig motvekt mot den fortyskning som norsk kunst led under i denne perioden. En stor del av den kommende malergenerasjon fikk sin første undervisning på Eckersbergs malerskole, som lenge fungerte som et kunstakademi. «For sin samtid ble Eckersberg stående som den utholdende, trofaste kunstneren som i de små forhold ville bygge sin kunst på norsk grunn.\"

Source: www.blomqvist.no

Storslått Norsk Natur by Johan Fredrik ECKERSBERG

Storslått Norsk Natur (1868)

Price NOK 0 (€0) Not sold
Estimated NOK 250,000–300,000
Fra Romsdalen by Johan Fredrik ECKERSBERG

Fra Romsdalen (1865)

Price NOK 500,000 (€59,690)
Estimated NOK 600,000–700,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy