Johan Fredrik HÖCKERT
1826–1866, Sweden

Also known as: FH, JH

Name Johan Fredrik HÖCKERT
Birth 1826, Sweden
Died 1866, Sweden

Johan Fredrik Höckert studerade på Konstakademin 1844-1845, med Johan Christoffer Boklund som lärare. Han studerade vidare i München där han var elev på Akademien. Åren 1851-1857 vistades han i Paris. Han reser även till Italien, Spanien, Nordafrika och England. 1864 blev han professor i teckning vid Konstakademin i Stockholm.