Johan Von HOLST
1841–1917, Sweden

Also known as: JVH, VH

Name Johan Gustaf Von HOLST
Birth 1841, Sweden
Died 1917, Sweden

Johan Gustaf Von Holst. studerade för Nils Andersson. Han har målat ett stort antal djurtavlor, ofta med hundar och rävar.