John ARSENIUS
1818–1903, Sweden

Name John, Georg ARSENIUS
Birth 1818, 4/2, Sweden
Died 1903, 30/5, Sweden

John Arsenius studerade vid 30-årsåldern för porträttmålaren Carl Staaff och senare för Carl Wahlbom i Stockholm för att lära sig måla hästar. Företog studieresor till Düsseldorf och Paris.
Han ingick som sergeant vid livregementets husarer, där han sedan avancerade till överstlöjtnant 1868.
Han har målat en mängd tavlor med hästar, med eller utan ryttare, dessutom genremotiv och porträtt. Han avgick från regementet 1878 och blev akademistallmästare i Uppsala och lämnade den befattningen 1886.

Representerad: Göteborgs Konstmuseum.