John NYSTRÖM

1888–1945, Sweden

Name John Karl Johannes NYSTRÖM
Birth 1888, Sweden
Died 1945, Sweden

John Nyström studied at the Technical School, Caleb Althin painting school and the Art Academy in Stockholm. He often paints motifs from Värmland cultural sites in Sweden, from Stockholm, Sweden, and Danish coastal and port pictures. Represented: National Museum in Stockholm, as well as museums in Östersund, Sweden, Eskilstuna, and Moen.

John Nyströn studerade vid Tekniska skolan, Caleb Althins målarskola och Konstakademien i Stockholm. Han målar ofta motiv från värmländska kulturmiljöer, från Stockholm, samt danska kust och hamnnbilder.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, samt muséerna i Östersund, Eskilstuna och på Moen.

Från Den Gamla Hamnen, Ringköbingsfjorden by John NYSTRÖM

Från Den Gamla Hamnen, Ringköbingsfjorden (1936)

Price SEK 400 (€49)
Estimated SEK 1,500
Båtar Vid Brygga by John NYSTRÖM

Båtar Vid Brygga (1935)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,000
Tremastare Vid Strömmen by John NYSTRÖM

Tremastare Vid Strömmen (1939)

Price SEK 450 (€44)
Estimated SEK 800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy