John WIPP
1927–2005, Sweden

Name John, Olof WIPP
Birth 1927, Sweden
Died 2005

John Wipp studied at Konstfackskolan. He undertook trips to Italy and England as well as to many other countries in Europe. He painted intellectually and sensually. Public art: Mural Bollstabruk school in 1953, mosaic swimming pool, Kiruna, 1958, enamels of the Karolinska Hospital. Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Malmo Museum, museums in Helsingborg, and Norrköping, Museum of Sketches in Lund, Lund University Art Museum, and His Majesty the King\'s collections.

Source: Art Signature Dictionary

John Wipp studerade vid Konstfackskolan. Hanföretog resor till Italien och England samt till många andra länder i Europa. Han målade Intellektuellt och sensuellt
Offentlig utsmyckning:
Väggmålning i Bollstabruk skola 1953, mosaik i Simhallen, Kiruna 1958, emaljer för Karolinska Sjukhuset.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, muséerna i Helsingborg och Norrköping, Skissernas museum i Lund, Lund Universitets konstmuseum och Hans Majestät Konungens samlingar.

Source: Art Signature Dictionary

Composition by John WIPP

Composition (-80)

Price SEK 1,205 (€127) Not sold
Estimated SEK 4,000
Landskap Vid Ygne Ii by John WIPP

Landskap Vid Ygne Ii (-40)

Price SEK 1,500 (€162)
Estimated SEK 1,500
Skogsmotiv by John WIPP

Skogsmotiv

Price SEK 550 (€60)
Estimated SEK 2,000
Komposition by John WIPP

Komposition

Price SEK 3,000 (€308)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy