Jon Oscar ESTI
1887–1955, Finland

Also known as: Tuuskas

Name Jon Oscar Napoleon ESTI
Birth 1887, 1/2, Finland
Died 1955, 31/10, Finland

Konstnären Jon Oscar Napoleon Esti (born Tuuskas), vars tidigare tillnamn var Tuuskas, föddes 1.2.1887 i Nystad. Föräldrarna var den mogenpörtbördige telegrafrevisorn Johan Tuuskas och hans hustru Johanna Sophia (f. Grahn). - Gick i skola i Nystad och i Lovisa och bedrev därefter privata konststudier för olika målare. År 1908 deltog han för första gången i Konstföreningens allmänna utställning. Sin första separatutställningen hade han 1915. Han arbetade som dekoratör vid Svenska Teatern i Helsingfors 1905-1915. Åren 1935-1941 verkande han som reklamkonstnär för filmbolagen, varefter han endast ägnade sig åt fritt konstnärsskap i Pyttis. Bosatt i Tuskas på Mogenpört målade han främst porträtt och landskap. - Han deltog även i Finlands frihetskamp genom att redan 1903 såsom medlem av det i Uleåborg uppställda \"gröna gardet\" delta i smugglingen av de berömda Grafton-gevären samt ammunition. Under första världskriget verkade han som värvare av medlemmar till den finländska jägarbataljonen i Tyskland. I Helsingfors intagande i april 1918 deltog han som medlem av den \"gulvita\" bataljonen. - Esti dog 31.10.1955 i Pyttis.

Djurgården by Jon Oscar ESTI

Djurgården

Price SEK 2,000 (€190)
Estimated SEK 2,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy