Jonas ÅKERSTRÖM
1759–1795, Sweden/Italy

Name Jonas ÅKERSTRÖM
Birth 1759, 9/3, Sweden
Died 1795, 24/11, Italy

Han visade tidigt en utpräglad konstnärsbegåvning och ägnade sig åt att dekorera väggar och inredning i gårdarna kring hembygden.
Han kom vid 18 års ålder till målarskolan i Hudiksvall som gesäll och därifrån 1782 till Stockholm, där han arbetade hos ämbetsmålaren Anders Holm. Han biträdde denne med dekorationsarbeten i enskilda hem, visade skicklighet i blomstermålning och tog samtidigt från 1783 undervisningen vid Konstakademiens läroverk. Carl Gustav Pilo, Johan Tobias Sergel och Louise Masreliez förvånade sig över hans skicklighet. Senare arbetade han i Stockholm vid teaterns dekorationsverkstad han hjälpte Louise Jean Deprez. Vid en 1787 utlystes en tävlan över prisämnet, \'Meleager, som vägrar hjälpa sina landsmän i striden\', erhöll han den stora guldmedaljen vid Konstakademien. Det var första gången den utdelats. Bland de medtävlande fanns Carl Fredrik von Breda. Följande år fick han ett stipendium och reste till Rom, där han sedan med årligt understöd ur konungens handkassa vistades till sin död. 1794 blev han ledamot av Konstakademien. Hans verk kännetecknas av mytologiska och allegoriska kompositioner.
Vid 36 års ålder inträffade hans tragiska död i lungsot.
Offentlig utsmyckning: två altartavlor, Kristus i Getsemane, den ena i Heds Kyrka i Västmanland och den andra i hans hemsocken Rogsta. I Kårböle kapell finns 12 tavlor av honom från hans gesälltid på 1770-talet, som skildrar Jesu liv. En del har spefullt kallat honom Hälsinglands Rafael.
Representerad: i Nationalmuseum, Baccus och Ariadne, Död yngling och sörjande kvinna, Venus, Adonis och Amor 1793-1795, Konstakademin, Hudksvall, Norrköping och Kalmar muséer.