Jonas FREDÉN
1959, Sweden

Name Jonas FREDÉN
Birth 1959, Sweden

Jonas Fredén.
Working in Stockholm. Educated at Beckman School, Stockholm. Several studio-visits abroad.

Solo-exhibitions, among others:
Lidingö Stadshus,
Lilla Galleriet, Stockholm
Gallery 17, Stockholm
Gallery Ängeln, Lund
Lilla Galleriet, Helsingborg
Gallery Engelbrekt, Örebro
Galleri Nord, Örebro
Bild&Form, Karlskrona
Trivium, Zürich/Switzerland

Group-exhibitions, among others:
Gallery Heland, Stockholm Art Fair,
Liljewalchs vårsalong, Stockholm
Gallery Pascal Paradis, Nice/France
XVI certamen Internacional de Pintura, Binissalem/Mallorca

Represented at, among others:
Statens Konstråd,
Lidingö kommun,
Falköping kommun,
Malmöhus läns landsting,
Örebro stad,
Örebro landsting,
Skaraborg läns landsting,
Stockholms läns landsting,

Scholarships, among others:
Sveriges Bildkonstnärsfonds Stipendium

Source: http://www.jonasfreden.se

Född i Uppsala. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Beckmans Skola. Flertalet studieresor med längre ateljévistelser utomlands.

Separatutställningar i urval:
Lidingö Stadshus,
Lilla Galleriet, Stockholm
Galleri 17, Stockholm
Galleri Ängeln, Lund
Lilla Galleriet, Helsingborg
Galleri Engelbrekt, Örebro
Galleri Nord, Örebro
Bild&Form, Karlskrona
Trivium, Zürich/Schweiz

Samlingsutställningar i urval:
Galleri Heland, Stockholm Art Fair,
Liljewalchs vårsalong, Stockholm
Galleri Pascal Paradis, Nice/Frankrike
XVI certamen Internacional de Pintura, Binissalem/Mallorca

Representerad:
Statens Konstråd,
Lidingö kommun,
Falköping kommun,
Malmöhus läns landsting,
Örebro stad,
Örebro landsting,
Skaraborg läns landsting,
Stockholms läns landsting,

Source: http://www.jonasfreden.se