Josef ÖBERG
1890–1967, Sweden

Name Josef, Reinholdt ÖBERG
Birth 1890, Sweden
Died 1967, Sweden

Josef Öberg often painted landscapes, cityscapes and figurative compositions. In his paintings from the Stockholm area, he chooses the outskirts.
Represented in Sweden: the National Museum, Modern Museum, Malmo Museum, Stockholm City Museum, Norrköping Art Museum, and the Museum of Kalmar, Helsingborg and Östersund.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Josef Reinholdt Öberg målade ofta landskap, stadsmotiv och figurkompositioner. I sina motiv från Stockholmstrakten väljer han ofta utkanterna.

Representerad:
Nationalmuseum, Moderna muséet, Malmö museum, Stockholms stadsmuseum, Norrköpings konstmuseum, samt vid museum i Kalmar, Helsingborg och Östersund.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.