Jules SCHYL
1893–1977, Denmark/Sweden

Name Jules, Victor Richard SCHYL
Birth 1893, 12/10, Denmark
Died 1977

Jules Schyl studerade vid Althins målarskola, Högre Konstindustriella skolan, samt vid Konstakademien i Köpenhamn, dessutom vid resor i södra Europa. Han har arbetat med porträtt, figurkompositioner genremotiv, samt stilleben med blommor i kubistisk stil med prismatiska ytor och ett livligt växelspel mellan färgerna. Koloriten är vanligen ljus med rena gröna och röda toner. Grafiken består av linjesäkra, mjuka etsningar.
Offentlig utsmyckning: muralmålningar i restaurang Åke Hans och Rådhusets entré i Lund, samt i Malmö Nations lokaler i Malmö.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö.
Museum, Lunds universitets museum, Helsingborgs museum och Tomelilla museum, samt i privata konstsamlingar.
Hans etsning, Dam i vitt, ingick i hyllningsskriften till Ernst Norlinds 50 årsdag.
Stipendiat, Malmö Konststudio 1970.