Karin-Maria JÖNSSON
1961, Sweden

Also known as: KMJ

Name Karin-Maria JÖNSSON
Birth 1961, Sweden

Karin-Maria Jönsson visar ett medvetet och mycket formstarkt måleri på Thielska Galleriet i Stockholm. Hon fortsätter att förvalta en fruktbar tradition när hon ger sig i kast med att överföra det verkliga rummet till den platta bildytan. Här finns en övertygande tro på måleriet som ett bärande medium.
Karin-Maria Jönsson skapar en rytm och balans mellan de bildbyggande ytorna som känns trovärdig och äkta. Den gör att jag som betraktare kan tro på objektens form även när de är förankrade i den plana bilden, trots att mitt vardagsförnuft säger att detta är en perceptuell bluff. Jag kan till och med tro på former som inte går att härleda till något föremål.

Source: http://www.omkonst.com/jonsson.html