Karin ‘Mamma’ ANDERSSON
1962, Sweden

Name Karin ‘Mamma’ ANDERSSON
Birth 1962, Sweden

Karin \"Mamma\" Andersson studied at the Art Academy in 1993 and living and working in Stockholm since. Karin is married to artist Jockum Nordström. Her gallery owners are Galleri Magnus Karlsson in Stockholm, Stephen Friedman Gallery in London and David Zwirner in New York. Since 2004, she Nobel Foundation to carry out the diplomas to the literature prize winners.

Source: Internet

Karin \"Mamma\" Andersson studerade vid Konsthögskolan 1993 och bor och arbetar i Stockholm sedan dess. Karin är gift med konstnären Jockum Nordström.
Hennes gallerister är Galleri Magnus Karlsson i Stockholm, Stephen Friedman Gallery i London och David Zwirner i New York.
Sedan 2004 har hon Nobelstiftelsen uppdrag att utföra diplomen till litteraturpristagarna.
Källa: Internet
---------------
Karin Mamma Andersson, svensk bildkonstnär född i Luleå. Utbildad på KA 1987-1993. Anser att hon nått sin egen stil först 1996. Fil.hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet 2010. Erhöll 2006 Carnegie Art Awards 1:a pris. Har gjort Nobelpris-diplomen i litteratur 2004-2007. Hennes motiv utgår från egna upplevda händelser och situationer, som vävs samman och uppstår i måleriet allt under arbetets gång. Målningarna är ofta gjorda i serier med motiv, som återkommer och förändras
Källa: www.bukowskis.com