Karl Emanuel JANSSON

Karl Emanuel JANSSON
1846–1874, Åland Islands/Finland

Also known as: KEJ

Name Karl Emanuel JANSSON
Birth 1846, 1/7, Åland Islands
Died 1874

Karl Emanuel Jansson studied at Turku Drawing School, the Art Society in Helsinki and at the Art Academy in Stockholm. He took a trip to Dusseldorf, where he was taught by B. Vautier.

Source: Internet

Karl Emanuel Jansson biografi:

"Född i Finströms socken Pålsböle by den 1 juli 1846 (föräldrarna bondfolk) fick jag vid 6 à 7 års ålder en slags smak för måleri genom sockenmålaren G Kjellgren hos vars maka jag vid den tiden lärde ABC-boken och katekesen, och bereddes genom Doktor Knorring i Finström tillfälle att erhålla ett konstföreningens understöd för att på försök bildas till målare hos Hofmålaren Ekman i Åbo, samt erhöll från 1862 tills (vidare) av samma konstföreningen ett ökat understöd för att fortsätta konststudierna vid målare Akademien i Stockholm, upphörde därstädes på våren 1867, vistades på Åland till hösten 1868, då det genom ett statsunderstöd av 1.200 F mark vilket året därpå tillökades med en lika stor summa bereddes mig tillfälle att vistas i Düsseldorf till våren 1870."
Detta är konstnären Karl Emanuel Janssons egen beskrivning, daterad Finström, Pålsböle den 24 augusti 1871.

Studier:
Studierna vid Åbo ritskola gav resultat och Konstföreningen fortsatte understödet. I Düsseldorf mötte praktiska problem. Antalet målare var stort och det var svårt att finna en lämplig ateljé och bostad. Studiekamraten Fredrik Ahlstedt skrev så här: "... jag har sett mig tvungen att nöja mig med en ateljé som var mörkare än vanligt. Mången dag då jag omöjligen kunde urskilja färgerna, gick jag upp till Jansson som bodde tätt invid och fann med förvåning att han ändå hade ett nödtorftigt ljus ehuru det även gavs dagar då ej heller han kunde se något. Kunde man därhemma i de sköna varma rummen med sin angenäma kakelugnsvärme föreställa sig huru jag under den sista, här ovanligt kalla vintern slet i denna otäta boning, där det blåste in från alla kanter, och med en sådan usel, osande järnkamin som där bestods..." De yttre omständigheterna var således svåra.

Åländsk bondbrud
Den första målning han sände hem från Düsseldorf var "Åländsk bondbrud" som omgående inköptes av Finska Konstföreningen. Bland hans övriga nu välkända folklivsbilder fanns "Klöveress", "Talmannen" och "En slant i håven".

Tuberkulos
Karl Emanuel Jansson insjuknade i tuberkulos och måste avbryta sina studier i början av år 1872 och i juni 1874 avled konstnären endast 28 år gammal.

Source: http://www.museum.ax

By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy