Karl BERGMAN
1891–1965, Sweden

Name Karl, Alfred BERGMAN
Birth 1891, Sweden
Died 1965, Sweden

Karl Berman studerade i Stockholm, Köpenhamn och München. Han tog teckningslektioner för Ledvig Karsten. I Sverige Studerade han bl.a. för Karl Wilhelmsson. 1908 kom han till Öregund och där fångade han många av sin motiv med fartygsbilder och solnedgångar. Öregrund var en stad som redan var bekant för familjen, genom att hustrun Hedvig hade sitt föräldarhem i staden. Ute bland skärgårdsklipporna fann han sina förnämsta motiv – det svenska kustlandskapet. Han bodde med familjen i Öregrund till sin död 1965.
Representerad: muséet i Karlskrona och i Karlshamn, samt i flera offentliga byggader runt om i Sverige.