Karl BERGMAN

1891–1965, Sweden

Name Karl, Alfred BERGMAN
Birth 1891, Sweden
Died 1965, Sweden

Karl Berman studerade i Stockholm, Köpenhamn och München. Han tog teckningslektioner för Ledvig Karsten. I Sverige Studerade han bl.a. för Karl Wilhelmsson. 1908 kom han till Öregund och där fångade han många av sin motiv med fartygsbilder och solnedgångar. Öregrund var en stad som redan var bekant för familjen, genom att hustrun Hedvig hade sitt föräldarhem i staden. Ute bland skärgårdsklipporna fann han sina förnämsta motiv – det svenska kustlandskapet. Han bodde med familjen i Öregrund till sin död 1965.
Representerad: muséet i Karlskrona och i Karlshamn, samt i flera offentliga byggader runt om i Sverige.

Skärgårdsmotiv by Karl BERGMAN

Skärgårdsmotiv

Price SEK 1,903 (€214)
Estimated SEK 2,000
Sommarmorgon by Karl BERGMAN

Sommarmorgon

Price SEK 1,900 (€206)
Estimated SEK 2,000
Skärgårdsmotiv by Karl BERGMAN

Skärgårdsmotiv

Price SEK 2,000 (€209)
Estimated SEK 1,800
Motiv Från Karlshamns Hamn by Karl BERGMAN

Motiv Från Karlshamns Hamn

Price SEK 2,500 (€257)
Estimated SEK 1,500
Skärgårdslandskap Med Segelbåt by Karl BERGMAN

Skärgårdslandskap Med Segelbåt

Price SEK 2,000 (€195)
Estimated SEK 1,500
Skärgårdsmotiv by Karl BERGMAN

Skärgårdsmotiv

Price SEK 2,200 (€211)
Estimated SEK 2,000
Kustlandskap Med Solbelysta Tallar by Karl BERGMAN

Kustlandskap Med Solbelysta Tallar

Price SEK 1,300 (€127)
Estimated SEK 1,500
Fiskebåtar I Hamn by Karl BERGMAN

Fiskebåtar I Hamn

Price SEK 1,300 (€128)
Estimated SEK 800–1,000
Skärgårdsmotiv by Karl BERGMAN

Skärgårdsmotiv

Price SEK 2,200 (€211)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy