Karl DAHLQVIST
1900–1971, Sweden

Name Karl, Reinhold DAHLQVIST
Birth 1900, 15/4, Sweden
Died 1971, Sweden

Karl Dahlqvist studerade vid Konsthögskolan samt för Carl Wilhlmsson och Olle Hjortzberg. Han företog resor till Tyskland och Italien. Han har målat porträtt, landskap, dekorer. Därtill även skulterat.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Statens Historiska museum.

Source: Art Signature Dictionary