Karl LUNDBORG
1893–1972, Sweden

Name Karl, Edvin LUNDBORG
Birth 1893, Sweden
Died 1972

Karl Lundborg studied at the Fine Arts, as well as in France, Holland and Denmark. He has painted mainly in oil and watercolor, depicting the landscape of Skåne, farms and environments.
Represented: Trelleborg\'s Museum, Trelleborg Hospital, and in many private collections in Sweden.

Source: Internet

Karl Lundborg studerade vid Valand, samt i Frankrike, Holland och Danmark. Han har huvudsakligen målat i olja och akvarell, landskap med motiv från Skåne, bondgårdar och bygdemiljöer.
Representerad:
Trelleborgs museum, Trelleborgs Lasarett och i många privata samlingar i Skåne.

Source: Internet