Karl MÅRTENS

1956, USA/Sweden

Name Karl MÅRTENS
Birth 1956, USA

Karl Mårtens

Född i San Fransisco 1956, uppvuxen på Drottningholm i Stockholm. Vid 16 års ålder flyttade han till Schweiz och därifrån till Kanada och USA där han bodde sammanlagt 24 år innan han, 40 år gammal, återvände till Sverige. Karl Mårtens strävar inte efter att göra en perfekt avbildning av de fåglar han målar. Tvärtom är det känslan av att inte ha kontroll och att låta det oväntade ske som ger honom den största tillfredställelsen.

Bakgrund som grafisk designer i USA och Sverige.

Separatutställningar i urval:
Galleri/Restaurang Kroken, Nynäshamn 2005
Galleri Edvard, Siggesta Gård, Värmdö 2005
Galleri Linné, Uppsala 2007
Sveriges ambassad i Tokyo 2007
Galleri Eklund Wallmark, Stockholm 2008


Samlingsutställningar i urval:
Galleri Linné, Sala Silvergruva 2002, -03, -04, -05
Galleri Panorama, Stockholm 2003
Galleri/Restaurang Kroken, Nynäshamn 2005
Galleri Edvard, Siggesta Gård, Värmdö 2005

Source: www.konstochfolk.se

Ladusvala by Karl MÅRTENS

Ladusvala

Price SEK 2,100 (€229)
Estimated SEK 2,500
Stare by Karl MÅRTENS

Stare

Price SEK 1,800 (€199)
Estimated SEK 3,000
Skata by Karl MÅRTENS

Skata

Price SEK 700 (€75)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy