Karl NORDSTRÖM
1855–1923, Sweden

Also known as: KN

Name Karl, Fredrik, NORDSTRÖM
Birth 1855, 11/7, Sweden
Died 1923, 16/8, Sweden

Karl Nordström studerade på Principskolan 1875 samtidigt med Richard Bergh och Nils Kreuger, vid Konstakademien och senare för Edvard Perséus. Han företar resor bl.a. till Frankrike. 1882 debuterar han på Salongen med två landskap. Umgås och målar tillsammans med Carl Larsson och Christian Krogh i Grez sur Loing.
I Frankrike blev han starkt påverkad av impressionismen och Barbizonskolan. Han ställde ut på den omtalade utställningen, Från Seines strand, på Blanchs konstsalong 1885.
Konstnärsförbundet startade och efter tio år blev han dess ledare. 1889 vistas han på Gotland och då börjar hans syntetistiska, dekorativa stil. Han målade vinterbilder och lyriskt tolkade stämningslandskap, eller kraftigt modellerade berghällar. Monumentalitet utmärker hans äktsvenska konst, ej minst hans kolteckningar med sparsamt insatt färg. Han var bosatt på Ekerö i Furusund och i Stockholm på Skansen. Han deltog under denna tid i både in och utländska utställningar och rönte på Konstnärsförbundets utställning i Köpenhamn 1892 avgjord framgång med en serie Djurgårdstavlor, såsom Marskväll på Skansen, Nattstämning på Stockholms ström och Utsikt över Fåfängan Återvände till Tjörn 1892. Åren 1893-1995 slår han sig ihop med Richard Berg och Nils Kreuger i Varberg och utvecklade, Varbergsskolan. Han bosätter sig åter i Stockholm. Hans hustru och grafiker Tekla, född Lindeström lyckades övertala honom till en ny resa till Frankrike 1920-1921 och den går till Normandie, Cervennerna och Rivieran, hem har han med sig en samling tavlor, som är ansedda, som bland det bästa han har målat.

Representerad:
Nationalmuseum, Malmö Museum, Norrköpings konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum.