Kati NORDGREN

1912–2002, Sweden

Name Kati NORDGREN
Birth 1912
Died 2002

Kati Nordgrens måleri spänner över en lång period från tidigt 30-tal fram till 2001. Hon var verksam in i det sista; bland annat planerade hon en utställning i Göteborg 2003. Utvecklingen sträcker sig från impressionistiska bilder av Stockholms kajer, kafÈer, cirkusar, dansbanor och fabriker. Den fortsätter med mörkare inåtvända bilder under 40-talet och under 50-talet med experimenterande bilder av ljus och gröna bladverk. Härefter går den konstnärliga utvecklingen mot okonventionella porträtt och landskap och i slutet av Kati Nordgrens konstnärskap mot expressionistiska uttryck i skarpa färgklanger med symboliska och visionära motiv.

Vid staffliet i sitt hem, som samtidigt var hennes ateljé, skapade hon de slutliga uttrycken, ofta efter snabbt nedtecknade skisser vilka fångade ögonblicket i olika motiv. Målningarna bearbetades under en lång tid, tills hon slut-ligen kunde godkänna dem.

Det finns ett ungdomligt drag i Kati Nordgrens måleri. Hennes figurer liksom dansar fram i bilderna. Motiven domineras av uttryck för karaktärer, känslor och relationer. Målningarna innehåller oftast flera bottnar och dimensioner som ställer krav på åskådaren. Man måste titta länge och noga och varje gång som man återser bilden upptäcks något nytt. Motiven kunde under hennes sista period vara starkt dramatiska men också humoristiska. I slutet arbetade hon också med fingrarna över duken för att sprida ut färgen för att med känseln få fram ett uttryck som synen förvägrade henne.

Från de allra första recensionerna till de senaste finns det en röd tråd. Kati Nordgren låter sig inte inordnas i någon särskilt stilgruppering. Hon har hela tiden sitt eget uttryckssätt och är sällsynt konsekvent i det som hon vill framställa.

I hennes samling finns ett stort urval av rikt varierande pastellteckningar från hennes tidigare produktion, oljemålningar, vävar, teckningar och skisser.

Source: http://www.katinordgren.se/kati.htm

Stadsmotiv (-50)

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy