Kent LINDFORS
1938, Sweden

Name Kent LINDFORS
Birth 1938, Sweden

Kent Lindfors studied at the Arts and Crafts Association\'s school in Gothenburg and at the Art Academy in Stockholm. He has been a teacher at the Art School of Fine Arts in Gothenburg, and a member of the Academy of Arts since 1990.
Represented at the Moderna Museet, Stockholm 
, Nationalmuseum, Stockholm 
, Gothenburg Konstmueum 
, Picture Museum, Umeå, 
 British Museum, London.

 
Kent Lindfors studerade 1959 vid Slöjdföreningens skola, Göteborg, 1960-1965 vid Konstakademien i Stockholm. Han har varit lärare vid Konsthögskolan Valand, Göteborg och ledamot av Konstakademien sedan 1990

.

Utbildning 

1959 Studier vid Slöjdfreningens skola, Göteborg
1960-65 Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
Varit lärare vid Konsthögskolan Valand, Göteborg
Ledamot av Konstakademien sedan 1990

.

Separatutställningar 

1976 Galleri Burn 
1977 Galleri 1, Göteborg
 1979 Galleri Blanche, Stockholm
 1982 Galleri Blanche, Stockholm 
1985 Galleri Blanche, Stockholm 
1986 Galleri 1, Göteborg
 1986 Centre Culturel Sudois, Paris 
1988 Galleri Blanche, Stockholm
1989 Galleri 1, Göteborg
 1989 Galleri Ann Westin, Stockholm
 1992 Galleri Station Skelderhus, Munka Ljungby
 1993 Göteborgs Konstmsueum
 1994 Konstakademien, Stockholm
 1994 Galleri Station Skelderhus, Munka Ljungby 
1996 Galleri Krister Fahl, Stockholm 
2000 Galleri 1, Göteborg.

Samlingsutställningar i urval

1980 \\\"Fem Nordbor\\\" (Brd Breivik, Norge, Sigurdur Gudmundsson, island, Kend Lindfors, Sverige, Olli Lyytikinen, Finland, Bjrn Nrgaard, Danmark) Bors Konstmueum och Göteborgs Konstmuseum

1984-85 \\\"Svenska Orginal\\\" Nunskuutställning som 
visades i de nordiska huvudstderna
 1987 \\\"Korrespondenser ett samtal med Baudelaire\\\", Riksutställningar
 1987 \\\"Svenskt 80-tal. Kritiker vljer konstnrer\\\", Lunds konsthall
1989 \\\"nskeverket\\\", Bildmuseet, Ume 
2002 \\\"Vstsvenskt avantgarde\\\", Rda Sten, Göteborg

.

Böcker

1985 Ann Westin \\\"Samtal med Kent Lindfors\\\". Galerie Blanche
 1989 Kent Lindfors \\\"lövkornetten anteckningar 1965-88\\\". Inledning av Torsten Ekbom. Författarförlaget 
Fisher & Rye 
1993 Kent Lindforst & Astrid Hjort \\\"Ned mot Compostela\\\"


Offentlig utsmyckning

1995-96 Göteborgs Stadsmuseum 8 x 8 mREPRESENTERAD

Moderna Museet, Stockholm
, Nationalmuseum, Stockholm
, Göteborgs Konstmueum
, Bildmuseet, Umeå, 
British Museum, London.