Kevork ZABOUNIAN

Egypt/Sweden

Name Kevork ZABOUNIAN
Birth Egypt
Lived & Active In 1958, Sweden

Kevork Zabounian are traditionally trained with traces of Western European paintings. Characteristic of him is a unique design language, a personal way of representing the seen where the rhythm, light and volume built into a poetic whole.

Kevork Zabounian är traditionellt skolad med spår av västeuropeiskt måleri. Karaktäristiskt för honom är det speciella formspråket, ett personligt sätt att gestalta det sedda där rytm, ljus och volym integreras till en poetisk helhet.

Badande Kvinnor by Kevork ZABOUNIAN

Badande Kvinnor (1991)

Price SEK 5,000 (€509)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy