Kjeld APPEL
1960, Denmark

Also known as: KA

Name Kjeld APPEL
Birth 1960, Denmark

Kjeld Appel er en ildsjæl, der brænder for at male. COBRA- og personfiguren er gennemgående temaer i malerierne og han udtrykker sig umiddelbart og med en utrolig kraft samt et altid smittende engagement. Kjeld Appel har sin egen stil og den dyrkes med sikker hånd. Figurerne udvikler konstant ud fra deres eget ståsted, men altid med beskuerens fulde opmærksomhed….

Source: www.kjeldappelgalleri.dk

Kjeld Appeal is a fiery, passionate about painting. COBRA and personal character are recurring themes in the paintings and he expresses himself directly and with incredible force and a commitment always contagious. Kjeld has its own style and it is grown with a sure hand. The characters develops continuously from their own standpoint, but always with the viewer\'s full attention....

Source: www.kjeldappelgalleri.dk