Kjell NUPEN
1955, Norway

Name Kjell, Arne NUPEN
Birth 1955, 5/9, Norway

Norsk maler og grafiker; utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo 1972–75 og ved Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf 1975–76. Hans litografier er gjennomgående enkle i formen, men intense i uttrykket. Også maleriene med samfunnskritisk innhold kan ha en pessimistisk tone, der budskapet formidles gjennom tegn og symboler og naturen kan være utgangspunkt for abstraksjoner. I løpet av 1980-årene ble uttrykket mer kontemplativt. Landskapsformer og maleriske, koloristiske og formale kvaliteter har nå en sentral plass i Nupens kunst. Han har hatt utstillinger i en rekke land og har utført flere store utsmykningsoppgaver, som Otterdalsparken på Tresse i Kristiansand med en stor fontene, granittskulpturer og keramikk (1991), Søm kirke med store malte glassmalerier, altertavle og krusifiks (2004) og utsmykningen av et kulturhus i Niterói i Rio de Janeiro i samarbeid med Oscar Niemeyer (under arbeid 2006).

Source: http://snl.no/Kjell_Nupen

Composition by Kjell NUPEN

Composition

Price SEK 2,800 (€314)
Estimated SEK 4,000
Fönster by Kjell NUPEN

Fönster

Price SEK 1,200 (€142)
Estimated SEK 3,000
Nature Morte by Kjell NUPEN

Nature Morte (1988)

Price NOK 90,000 (€11,853)
Estimated NOK 80,000–100,000
Overmalt Postkort by Kjell NUPEN

Overmalt Postkort

Price NOK 115,000 (€15,100)
Estimated NOK 120,000–150,000
Resirkulert Landskap by Kjell NUPEN

Resirkulert Landskap (1989)

Price NOK 0 (€0) Not sold
Estimated NOK 60,000–80,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy