Knut JOHANSSON
1898–1981, Sweden

Name Knut JOHANSSON
Birth 1898, Sweden
Died 1981

Knut Johansson föddes 1898 i Stockholm, men kom redan som treåring till gården Slätthult i öxabäck. Från 1950 levde och verkade han i Limmared. Som konstnär var han autodidakt, en naivist, och han kombinerade sitt konstnärskap med tungt kroppsarbete inom jordbruk, byggnadsarbete och hantverk. Knut Johanssons bildidéer är till största delen sprugna ur hans tidigare levnads- arbets- och livsmiljö. Oavsett motiv har de flesta bilderna som gemensam nämnare att de till form och innehåll är uppbyggda som berättelser i bild. Hans totala produktion omfattar ett hundratal målningar samt ett antal skulpturer.

Source: Lilla Bukowskis, Sweden

I Tidens Gryning by Knut JOHANSSON

I Tidens Gryning

Price SEK 16,000 (€1,486)
Estimated SEK 8,000–10,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy