Konrad SIMONSSON
1843–1911, Sweden

Name Karl, Konrad, SIMONSSON
Birth 1843, Sweden
Died 1911

Konrad Simonsson studied at the Art Academy. He was open-air painter and painted landscapes in a realistic style, often romantic.
Represented: National Museum in Stockholm and Linköping Museum, and the Östergötland County Museum.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Konrad Simonsson studerade vid Konstakademien. Han var friluftsmålare och målade landskap i en realistisk ofta romantiskt stil.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och Linköpings museum, samt i Östergötlands länsmuseum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.