By using our service you accept the use of cookies.

Kristina ERIKSSON

1948, Sweden

Name Kristina ERIKSSON
Birth 1948, Sweden

Kristina Eriksson studerade på Konstfackskolan och Konstakademin. Gjorde inträngande studier av olika situationer och motiven blev insvepta i dis och med absurd anknytning.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm. Stockholms Stads samlingar.

Abstrakta Träd by Kristina ERIKSSON

Abstrakta Träd

Price SEK 2,100 (€200)
Estimated SEK 2,000