Kurt LINDON
1910, Sweden

Name Kurt LINDON
Birth 1910, Sweden

Kurt Lindon studerade på Tekniska skolan. Han har målat naivistiska figurkompositioner, landskap, ofta från Stockholm samt stilleben.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Stockholms stadsmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Norrköping, Linköping, Östersund och Borås museum.
Kiruna Kommunstipendiat 1962.