Lars Huck ‘Huck’ HULTGREN
1931, Sweden

Also known as: HUCK

Name Lars Huck ‘Huck’ HULTGREN
Birth 1931, Sweden

Lars Huck Hultgren studerade vid Konstfackskolan och vid Konstakademiens grafiska avdelning. Han kan liknas vid en sentida kurbitsmålare, originella skulpturer och bemålade träfigurer.
Ledamot av Statens Konstråd 1983-1988.

Separatutställningar:
Vid flertal tillfällen i Stockholm, övriga Sverige och utomlands.

Offentlig utsmyckning:
AB Alfa-Laval, Solna Stadsbibliotek, Södersjukhuset, Stockholm, Eastmaninstitutet, Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, T-banan, Stockholm, Karolinen, Karlstad, Sjukhusen i Eksjö, Falköping, Gävle, Hudiksvall, Jönköping, Umeå, Uppsala, Åkersberga, Sollentuna kyrka, LO-skolan, Hasseludden, Folkets park i Varberg, Värnamo och Ystad, Tynnereds kyrka samt Lundby Nya Kyrka i Göteborg.

Representerad:
Nationalmuseum, Stockholms Stadsmuseum, Gävle och Linköpings muséer, Skissernas Museum, Lund, Statens porträttsamling, Gripsholm muséer i Linköping och Gävle, samt Stockholms Stads museum.