Lars-Oluf KOLSRUD
1951, Sweden

Also known as: LOK

Name Lars-Oluf KOLSRUD
Birth 1951, Sweden
Lived & Active In Stockholm/Österåsen, Sweden

Lars-Oluf Kolsrud är autodidakt. Han målar porträtt, hus, träd och blommor.

Separatutställningar:
Galleri Jägaren 1985-1999, Ahlbergshallen 1991, Galleri S 2002, alla i Östersund. Gallerier Max 1989-1998 och Överkikaren 1995, 2000, 2003, 2004 i Stockholm. Lilla Galleriet Umeå 1997, Galleri Kusten Göteborg 1998.

Samlingsutställningar:
Liljevalchs Vårsalong 1989, 1992, 1993, 1995. Vår- och Höstsalonger Jämtlands läns museum 1984, 1991.
Offentlig utsmyckning: Mellanstadieskola i Rydbo, Gamla tingshuset, Björkbacka ålderdomshem och gångtunnel samtliga i Östersunds kommun, samt Häradsgården i Lit.

Representerad:
Statens konstråd, Stockholms Läns Landsting och Jämtlands Läns Landsting och kommunerna Österåker, Åre och Östersund, samt olika företag.