Lars HILLERSBERG
1937–2004, Sweden

Name Lars HILLERSBERG
Birth 1937, 11/10, Sweden
Died 2004, 6/11, Sweden

Lars Hillersberg studied at the Royal Art Academy in Stockholm. After finishing school he worked part time as a teacher at the Art School. He was an artist and satirist. He provoked, heckled and criticized the Swedish society through satirical cartoons.

Lars Hillersberg studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Efter avslutad examen arbetade han deltid som lärare på Konsthögskolan. Han var en konstnär och satiriker. Han provocerade, häcklade och kritiserade det svenska samhället genom satiriska teckningar och betraktelser i tidningen PUSS och i den svenska dagspressen. han ägnade sig även åt måleri.
Han grundade tidningen PUSS tillsammans med bland andra Carl Johan De Geer, Karin Frostenson, Lena Svedberg, Ulf Rahmberg och Leif Katz.

Representerad:
På flera svenska museum, bland annat , Göteborgs Konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, och Umeå museum.

Självporträtt - Ja, Fö... Faan by Lars HILLERSBERG

Självporträtt - Ja, Fö... Faan (-94)

Price SEK 2,000 (€232)
Estimated SEK 4,000
Saved For Posterity by Lars HILLERSBERG

Saved For Posterity

Price SEK 600 (€68)
Estimated SEK 1,000
Untitled by Lars HILLERSBERG

Untitled (-88)

Price SEK 17,000 (€1,898)
Estimated SEK 15,000–18,000
Stadsbild by Lars HILLERSBERG

Stadsbild (-70)

Price SEK 150,000 (€16,292)
Estimated SEK 80,000–100,000
(4) Litografier Bla För Sverige Ur Tiden, 1968 by Lars HILLERSBERG

(4) Litografier Bla För Sverige Ur Tiden, 1968 (1968)

Price SEK 6,400 (€666)
Estimated SEK 4,000–5,000
Gatskrikan - Collage Med Två Teckningar by Lars HILLERSBERG

Gatskrikan - Collage Med Två Teckningar

Price SEK 900 (€88)
Estimated SEK 1,500
A Non Fucking Generation by Lars HILLERSBERG

A Non Fucking Generation

Price SEK 1,000 (€96)
Estimated SEK 1,000
American Dream by Lars HILLERSBERG

American Dream (1968)

Price SEK 15,000 (€1,473)
Estimated SEK 10,000–12,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy