Leif PALMQUIST

1961, Sweden

Name Leif PALMQUIST
Birth 1961, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Leif Palmquist visar abstrakta målningar och teckningar utförda i akvarell, olja och blyerts.
Motiven har element av upprepning och gestaltar ibland ett ljud. I utställningen ”Före och
efter en sekund” utvecklar konstnären sin bildvärld med lätta former som känns tillfälliga och
ger intryck av att ha ramlat ner från kosmos.

I en nyproducerad katalog om Leif Palmquists konstnärskap skriver Monica Nieckels:

”Små element på en obestämd yta ser alltid ut som föremål i rymden, ting i
världen” skriver Donald Judd i sina samlade skrifter.

Leif Palmquists målningar visar just det – föremål i rymden, ting i världen – i
en särskild tid och i ett rum som han skapat eller som uppstått på vägen, av
en händelse.

”Tänjbara stjärnors väg”, ”I ljuset av månen” och ”Det som höres” är namn på
några av Leif Palmquists senare utställningar. De ger oss en aning om hans
särskilda känsla och intresse för naturen och naturfenomen. Arbetstitlar som
– före och efter en sekund – och – möten i en punkt – för oss vidare ut i
rymden och det hastiga, obeständiga och storslagna livets betingelser. Dit, där
kanske endast konsten når och människans skaparkraft får utrymme och
näring.”

Source: www.gallericharlottelund.com

På Väg In - På Väg Ut 1 by Leif PALMQUIST

På Väg In - På Väg Ut 1 (2006)

Price SEK 700 (€77)
Estimated SEK 1,500
På Väg In - På Väg Ut 1 by Leif PALMQUIST

På Väg In - På Väg Ut 1 (2006)

Price SEK 2,700 (€296)
Estimated SEK 5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy