Lena BÖRJESON
1879–1976, Denmark/Sweden

Name Lena BÖRJESON
Birth 1879, 13/10, Denmark
Died 1976, 14/4, Sweden

Lena Börjeson är dotter till John Börjeson och syster till målaren Gunnar samt skulptören Börje Börjeson.
Hon utbildades av sin far i skulpturkonsten, och följde med honom på konstresor till Italien 1905-1906. Hon flyttade till Paris 1916 där hon utnändes till föreståndare för Maison Watteau (L´Académie Scandinave) 1918-1935. Vid återkomsten till Sverige statade hon en skulpturskola i Stockholm.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Börjeson

Flicka Med ämbar by Lena BÖRJESON

Flicka Med ämbar

Price SEK 2,600 (€292)
Estimated SEK 3,000–4,000
Pojke Med Gevär by Lena BÖRJESON

Pojke Med Gevär

Price SEK 2,000 (€195)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy